Stimuleringsbijdrage voor extra schoolleiders

Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen die in aanmerking willen komen voor een stimuleringsbijdrage voor extra schoolleiders, kunnen tot 15 juni een projectplan indienen bij het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Het ministerie van OCW wil via de stimuleringsbijdrage bevorderen dat besturen in de komende periode extra schoolleiders van binnen en buiten het onderwijs opleiden en aanstellen. Per op te leiden schoolleider is maximaal 17.000 euro beschikbaar.

Uitgebreide informatie staat in een bericht op de website van het SBO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl