Stimuleringsregeling beginnende directeuren

Ook voor de periode 2006-2008 stelt minister Maria van der Hoeven van OCW geld beschikbaar voor beginnende directeuren en startende bovenschools managers. Lees verder

De huidige stimuleringsregeling voor beginnende directeuren wordt dus voor de komende twee schooljaren voortgezet. De regeling is bedoeld om een aanstelling of benoeming van beginnende directeuren in het primair onderwijs te stimuleren en om voortijdige uitstroom van deze groep te beperken.

Voorwaarde voor toekenning van het geld is dat beginnende directeuren niet eerder in een directeursfunctie werkzaam zijn geweest. De subsidie wordt beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten van coaching en begeleiding.

Bovenschools managers

Ook beginnende bovenschools managers kunnen in aanmerking komen als zij zijn aangesteld of benoemd in een directeursfunctie als bedoeld in titel 12 van hoofdstuk 1 Rechtspositiebesluit WPO/WEC. Ook hier geldt de voorwaarde dat de bovenschools manager nog niet eerder een directeursfunctie heeft gehad. Er gelden overigens ook nog andere voorwaarden.

De omvang van de subsidie per benoemde of aangestelde beginnende directeur bedraagt 6000 euro. Wordt de directiefunctie door twee personen ingevuld, dan wordt voor beide directeuren samen een totaalbedrag van 6000 euro toegekend.

Aanvragen

De aanvraag kan via formulier CFI-66008 worden ingediend. Bij de aanvraag dient een ondertekende verklaring van de werkgever gevoegd te worden, waarin staat dat de beginnend directeur minimaal 0,4 fte per week (minimaal 664 uur op jaarbasis) besteedt aan directeurstaken. Tussen de werkgever en de beginnende directeur dient een overeenkomst te worden opgesteld, waaruit blijkt hoe de begeleiding wordt vormgegeven.

Aanvragen voor het schooljaar 2006–2007 kunnen tot en met 31 juli 2007 worden ingediend. Voor aanvragen voor het schooljaar 2007–2008 is de sluitingsdatum 31 juli 2008.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl