In het zomernummer van ons magazine Naar School! kunt u onder andere lezen over het Diploma openbaar onderwijs. Pabo-studenten met dit diploma hebben een streepje voor!

Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde Diploma openbaar onderwijs geeft aankomende leerkrachten een streepje voor als ze solliciteren bij openbare schoolbesturen, omdat ze in staat zijn in de praktijk van alledag inhoud te geven aan de kernwaarden. Zo versterken ze de identiteit van de openbare school.

VOS/ABB en VOO hebben het alumninetwerk van het Diploma openbaar onderwijs opgericht. Dit netwerk biedt onder andere een jaarlijkse bijeenkomst, workshops over diverse thema’s rond de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en sollicitatietrainingen. U kunt lid worden van dit netwerk.

Categoraal of breed?

Het zomernummer van Naar School! gaat ook over de vraag wat beter is: categoraal of breed? Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs bijdraagt aan kansenongelijkheid en tweedeling, zoals de Inspectie van het Onderwijs signaleert? Daar wordt verschillend over gedacht.

Voorzitter Jan Westert van de Landelijke Vereniging van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) legt in ons blad uit waarom de gereformeerde scholen hun deuren en ramen verder openzetten nu de verzuiling voorbij is. Schuift het gereformeerde onderwijs op naar het mede door VOS/ABB gelanceerde toekomstideaal School!, dat uitgaat van volledig ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt?

Informeel leren

Er is zoveel méér dan onderwijs, benadrukt onderwijswethouder Bert van de Burgt van de gemeente Dordrecht. Hij vertelt in Naar School! over de mogelijkheden om informeel leren beter te benutten. Daarmee kunnen volgens hem achterstanden worden verminderd en talenten tot bloei komen.

In het vmbo werken veel docenten met uitsluitend een pabo-diploma. Tot grote tevredenheid van de scholen, zo blijkt. Naar School! sprak met Roel Werner, teamleider van het Wellant College in het Utrechtse Montfoort, en met Jill de Haan die met haar pabo-diploma de overstap heeft gemaakt naar deze vmbo-school.

Andere onderwerpen:

  • Samenwerken om straks nog te bestaan: krimp heeft steeds meer impact op het voortgezet onderwijs.
  • Met meesters meer mans!: over initiatieven om in het basisonderwijs meer mannen voor de klas te krijgen.
  • Het wordt steeds zonniger: scholen kiezen voor zonnepanelen.
  • Naveltruitjes, strings en spaghettibandjes: fatsoensnormen of vrije kledingkeuze?
  • Kom werken in Berlijn!: de Duitse hoofdstad werft leraren in Nederland.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het zomernummer van magazine Naar School!

Deel dit bericht: