Strengere exameneisen toch in fasen ingevoerd

De strengere exameneisen worden toch gefaseerd ingevoerd. Dat staat in een brief van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

In de brief staat dat examenkandidaten in havo en vwo pas in het schooljaar 2012-2013 maximaal één vijf voor Nederlands, Engels of wiskunde mogen halen. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen gemiddeld een voldoende halen voor het centraal examen. Dan gaat ook de normalisering van het centraal examen in het vmbo-bb in.

De VO-raad laat als reactie op de brief weten dat het goed is dat scholen een jaar langer de tijd krijgen om het onderwijs in Nederlands, Engels en wiskunde te versterken, maar dat het vervelend dat de regelgeving nog op het laatste moment wordt gewijzigd.

De reactie van Van Bijsterveldt volgt op een bezwaren die de VO-raad en het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS) bij haar hadden ingediend.

De brief van Van Bijsterveldt staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen