Stress door sociale media drukt schoolresultaten

Het gebruik van sociale media door jongeren kan leiden tot stress en slechtere resultaten op school. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Lees verder

Ongeveer een kwart van de jongeren voelt zich gestrest als ze niet alles in de sociale media, zoals Facebook, WhatsApp en Twitter, kunnen bijhouden. Nog eens een kwart zegt dat dit 'enigszins' het geval is. De stress heeft te maken met de angst sociaal buitengesloten te raken.

De druk die wordt ervaren, kan leiden tot onzekerheid, onmacht en een lage eigenwaarde. Jongeren geven ook aan dat het gebruik van sociale media soms ten koste gaat van concentratievermogen en schoolresultaten.

Het onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij richtte zich op 500 jongeren tussen de 13 en 18 jaar. In het onderzoeksrapport (zie rechterkolom) staan voor jongeren, ouders en scholen tips over goed gebruik van social media.

Bijlagen