Structuur belangrijk op zwarte school

De zwarte openbare basisschool Het Mozaïek aan de rand van de wijk Immerloo/Malburgen in Arnhem-Zuid boekt met rust, structuur en een leergerichte houding bijzonder goede resultaten. De Volkskrant besteedt met een achtergrondartikel aandacht aan het succes. Obs Het Mozaïek is via stichting De Basis voor openbaar primair onderwijs in Arnhem aan VOS/ABB verbonden. Lees verder

In het achtergrondartikel in de Volkskrant komt directrice Carola Peters aan het woord. Zij benadrukt dat de school ‘een oase in een onveilige wijk’ is. ‘Wat achter die voordeuren gebeurt, weten we niet. Wij richten ons op onze kerntaak: goed onderwijs. We kunnen aan de intelligentie van de kinderen en hun thuissituatie weinig veranderen, aan de rest hopelijk wel’,  aldus Peters.

De school heeft dus een rigoureuze scheiding aangebracht tussen ‘buiten’ en ‘binnen’.  Locatieleider Alfred Wit: ‘Bij de schooldeur gaat de straatpet af en de schoolpet op.’ De school richt zich primair op cognitieve vaardigheden. De jongste Cito-eindscore lag met 534,7 ongeveer op het niveau van wat gemiddeld is voor een ‘witte’ school. ‘We hebben van de zwaarste groep de hoogste verwachtingen en halen alles uit de kast’,  aldus De Wit in de krant.

De school vindt structuur zo belangrijk, dat in de klas op het bord precies staat vermeld hoe de schooldag er uitziet en wat de leerlingen die dag moeten leren. Ook in de voorschool die aan Het Mozaïek is verbonden, staan structuur en doelen centraal. Ouders worden actief benaderd om hun kinderen op de voorschool te doen.

Peter Burgers, coördinator van het onderwijsvoorrangsbeleid in Arnhem, is vol lof over Het Mozaïek: ‘Niet bij elk nieuw kabinet een andere koers gaan varen, maar stug doorgaan op de ingeslagen weg. Er zijn meer scholen met goede resultaten, maar deze school bereikt al vijf jaar de allerhoogste.’

Het artikel staat op pagina 15 in het katern ‘Voorkant’ van de Volkskrant van dinsdag 17 april.