Op 18 november is in Antwerpen de studiedag Islam in het Vlaamse en Nederlandse Onderwijs.

Deze studiedag gaat onder andere over de vraag hoe de islam aan bod komt in het openbaar, protestants-christelijk en katholiek onderwijs. Welke methodes, handboeken en curricula zijn er voorhanden? Hoe sluit het onderwijs in en over de islam aan bij de algemene vorming en bij burgerschapseducatie? Wat is de rol van de inspectie hierin? Hoe ver reikt de vrijheid van onderwijs als het om lesgeven in en over islam gaat?

De studiedag van het tijdschrift Religie & Samenleving wordt georganiseerd door het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees meer…

Deel dit bericht: