In Nieuws

Culturele instellingen die in hun regio daartoe zijn aangewezen, kunnen subsidie aanvragen voor cultuureducatie in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Subsidieaanvragen op basis van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 kunnen tot en met 2 november 2020 worden ingediend. Projecten mogen gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Er is extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum en de aansluiting van binnen- en buitenschools aanbod.

De subsidie kan worden aangevraagd door een culturele instelling die door de provincie of een grotere gemeente daartoe is aangewezen. Per kalenderjaar is 13,5 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Lees meer…

Delen