Scholen kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor de ‘rijke schooldag’. Deze subsidie maakt deel uit van het programma School en Omgeving, dat bedoeld is om kansenongelijkheid te verminderen.

De gedachte achter dit programma is dat scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en andere organisaties samen met een verrijkt programma de kansen voor kinderen kunnen vergroten. Er zijn al 45 voorlopers geselecteerd die naast het reguliere curriculum extra activiteiten aanbieden, zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Deze voorlopers concentreren zich op achterstandswijken.

De subsidieronde die tot en met 30 september loopt, is bedoeld om in 35 andere gebieden coalities te vormen die een verrijkt programma gaan opzetten. Daarnaast is er subsidie voor 50 doorgroeiers: gebieden met een bestaand aanbod dat van kleinere omvang is dan dat van de voorlopers. Deze doorgroeiers krijgen subsidie om met een bestaande coalitie het aanbod door te ontwikkelen.

Lees meer…

Deel dit bericht: