Doorstroomprogramma po-vo: subsidie aanvragen!

Tot 31 mei kunnen samenwerkende scholen subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma po-vo. Er is ruim 16 miljoen euro voor beschikbaar vanuit het actieplan Gelijke Kansen.

Het gaat om programma’s om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen te versoepelen. Per leerling is 1000 euro beschikbaar en per aanvraag kan maximaal 124.000 euro worden toegekend.

Lees meer…