Subsidie mogelijk voor onderzoek naar rekenen

Wetenschappers kunnen samen met scholen en hun besturen onderzoeksvoorstellen indienen voor de nieuwe subsidies ‘Rekenen in het primair onderwijs’. De sluitingsdatum is 16 december van dit jaar. Lees verder

Er zijn subsidies beschikbaar voor zowel wetenschappelijk onderzoek als voor onderzoek dat zich richt op het in de klas toepassen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rekenen.

Door ook dit laatste type onderzoek mogelijk te maken probeert het Programma voor onderwijsonderzoek (PROO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de kloof tussen onderwijsonderzoek en -ontwikkeling en de onderwijspraktijk te verkleinen en het eigenaarschap bij scholen te versterken.

Klik hier voor meer informatie.