Subsidie voor aanpak (dreigende) conflicten

Basisscholen die te maken hebben met een (dreigende) arbeidsomstandigheden- of verzuimproblematiek kunnen vanaf dit jaar sneller een beroep doen op de subsidie Aanvullend Pakket van het Vervangingsfonds. VOS/ABB Consulting kan u hierbij ondersteunen. Lees verder

De subsidie is onder meer bedoeld voor diagnostisch welzijnsonderzoek om het vermoeden van problematiek te onderzoeken en/of de oorzaken van verzuim op te sporen. Ook begeleiding van het team op het gebied van communicatie, samenwerking, taakverdeling, omgaan met agressie, problematiek rondom oudere leerkrachten en dergelijke komen voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor begeleiding van directie en leidinggevenden met betrekking tot het aansturen en coachen van het team. Tot 75 procent van de kosten voor begeleiding kunnen worden vergoed door het Vervangingsfonds.

Aanbod VOS/ABB Consulting
Consultant Sjoerd Sol van VOS/ABB Consulting heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op scholen en begeleidingstrajecten met teams en leidinggevenden uitgevoerd. In de meeste gevallen werden die trajecten grotendeels gefinancierd door het Vervangingsfonds (Vf). Hij kan in samenspraak met de klant en adviseurs van het Vf een aanbod doen dat voldoet aan de subsidievoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Sjoerd Sol, 06-30365912, ssol@vosabbconsulting.nl