Doorstroomprogramma po-vo? Nu subsidie aanvragen

Tot 31 mei kunnen samenwerkende scholen nog subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma po-vo. Er is 9 miljoen euro voor beschikbaar vanuit het actieplan Gelijke Kansen.

Het gaat om programma’s waarin minimaal één basisschool en één middelbare school samenwerken om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor hun leerlingen te versoepelen. Dat programma moet minimaal 100 uur omvatten, verdeeld over het laatste halfjaar van groep 8 en het eerste halfjaar  van de brugklas. Ook moet er aandacht zijn voor ouderbetrokkenheid.

Per aanvraag wordt er maximaal 124.000 euro toegekend. Als er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is, wordt er geloot. Daarbij is het budget verdeeld over drie regio’s, om regionale spreiding van de programma’s te bevorderen.

Meer informatie en aanvraagformulieren bij DUO