Subsidie voor opbrengstgerichte schoolbesturen

Twintig schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen een subsidie van 25.000 euro krijgen voor een gerichte aanpak van opbrengstgericht werken. Deze subsidie is tot 1 september aan te vragen bij het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Lees verder

Het gaat hier om de Op Maat-trajecten Opbrengstgericht werken, bedoeld om kansrijke trajecten op dit gebied een impuls te geven. Opbrengstgericht werken betekent dat leraren zich in het bijzonder op leeropbrengsten zouden moeten focussen. Toetsresultaten spelen daarin een rol, maar ook de dagelijkse praktijk van observeren van leerlingen, nakijken van werk en dergelijke.

Scholen en besturen die al langer werken aan de verbetering van hun taal- en rekenonderwijs krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om hun werkwijze te verbeteren. Resultaten en succesvolle opbrengsten van de trajecten worden breed verspreid naar alle scholen.

Aanmelden kan via het format op de website van School aan Zet. Daar staat ook meer informatie.

Vorig jaar hebben ook 20 besturen een Op Maat-subsidie gekregen. Op de website van School aan Zet staat waar deze schoolbesturen mee bezig zijn. In de meeste gevallen gaat hem verbetering van de onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen en het handelen van de leerkracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van data uit het leerlingvolgsysteem en evaluatierapportages.