Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen nog tot en met 27 september een tegemoetkoming van € 10.000 aanvragen in de opleidings- en begeleidingskosten van een statushouder met potentie om voor de klas te staan. Per 1 augustus kan dit ook voor Oekraïense ontheemden.

De subsidieregeling die hiervoor in het leven is geroepen, heeft als doel om de stap naar het onderwijs kleiner te maken voor statushouders en Oekraïense ontheemden met een erkende lesbevoegdheid in eigen land of een buitenlands getuigschrift in een tekortvak.

De subsidie aanvragen kan online via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Deel dit bericht: