Subsidieregelingen passend onderwijs op een rij

Het Steunpunt Passend Onderwijs, waarin VOS/ABB vertegenwoordigd is, heeft een korte toelichting geschreven over verschillende subsidieregelingen. Lees verder

In de toelichting (zie rechterkolom) wordt onder meer ingegaan op de nieuwe ‘Regeling voor het verstrekken van een stimuleringsubsidie Passend onderwijs 2008-2010’. Deze regeling wordt binnenkort gepubliceerd. 

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ook een toelichting op de al bestaande startsubsidie, de subsidie voor het veldinitiatief en de subsidie voor een experiment met passend onderwijs.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen