Subsidies voor innovatie toegekend

Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie heeft 60 (samenwerkende) besturen subsidie toegekend voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Er waren 176 subsidieaanvragen ingediend. Veel van die aanvragen gingen over leerlingenzorg, taal en lezen en opleiden in de school. Lees verder

Alle besturen in het primair onderwijs konden zich inschrijven op de stimuleringsregeling ‘Leren met experts’, die het PO Platform Kwaliteit en Innovatie eind oktober publiceerde. Het doel van de regeling is om besturen te helpen investeren in duurzame onderwijsontwikkeling.

De 176 aanvragen waren voor ‘diepteprojecten’ om het onderwijs een impuls te geven, bijvoorbeeld door samen te werken met externe experts of voort te bouwen op resultaten uit eerder (wetenschappelijk) onderzoek. Met hun diepteprojecten investeren veel besturen in actuele landelijke thema’s, zoals leerlingenzorg, taal en lezen, opleiden in de school, anders leren en kwaliteitszorg.

In de loop van dit en volgend schooljaar komen de opbrengsten en producten van de activiteiten beschikbaar. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie houdt gedurende de hele projectperiode contact met alle besturen om de uitvoering van de plannen te volgen. Tussentijdse opbrengsten worden actief verspreid, bijvoorbeeld via leernetwerken en regionale bijeenkomsten.

Strenge selectie
Besturen konden een bedrag tot 50.000 euro aanvragen. Ze moesten hun eigen investering zichtbaar maken. Het PO Platform toetste alle aanvragen zorgvuldig. Bij de beoordeling stonden de inhoudelijke kwaliteit en de uitwerking daarvan in het primaire proces centraal.

Ook de waarde voor de rest van het onderwijs en de overdraagbaarheid van de opbrengsten waren belangrijke criteria. Zoveel mogelijk kwalitatief goede aanvragen zijn gehonoreerd. Klik hier voor een overzicht van de besturen en thema’s die een subsidie ontvangen.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl