Succesvolle themabijeenkomsten bestuur en toezicht

De reeks themabijeenkomsten die VOS/ABB de afgelopen tijd heeft georganiseerd over de scheiding van bestuur en intern toezicht, heeft veel informatie opgeleverd. Er waren afzonderlijke bijeenkomsten voor het primair en het voortgezet onderwijs. Lees verder

Algemeen directeur Louis de Haan van de bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) was in Alphen aan den Rijn aanwezig op een bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs. Hij gaf daar een toelichting op het traject dat in zijn organisatie tot de scheiding van bestuur en intern toezicht heeft geleid. ‘Als je als openbare school overgaat naar een ander bestuursmodel, moet je zorgen voor een goede communicatie met de gemeente’, aldus De Haan. ‘Achter de schermen heb ik met de gemeenteraadsleden de verschillen in rollen en de risico’s op conflicten besproken. Als de vooroordelen zijn opgeruimd, kan  discussie pas starten.’

VOS/ABB wekt vertrouwen
De Haan vertelde de aanwezigen dat hij VOS/ABB het verhaal bij de gemeenteraden heeft laten doen. Dat werkte verhelderend en wekte vertrouwen. Het feit dat VOS/ABB zijn wortels in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, hielp daarbij.

Het was volgens De Haan van belang om steeds met alle voorgenomen besluiten langs de gemeenteraden te gaan. ‘Ook zijn we bewust aanwezig geweest in vergaderingen van de gemeenteraad en van onderwijscommissies. Dit om draagvlak te creëren voor het nieuwe bestuursmodel.’ OZHW opereert in vijf gemeenten.

Goed onderwijs en goed bestuur
De themabijeenkomsten stonden in het teken van de Wet goed onderwijs en goed bestuur, die naar verwachting op 1 augustus van dit jaar in werking zal treden. Ook de code good governance kwam aan bod. Naast Louis de Haan, werkten ook algemeen bestuurder Henk van der Esch van de eveneens bij VOS/ABB aangelsoten Orchidee Scholengroep aan een bijeenkomst mee.

Meer informatie over de themabijeenkomsten over de scheiding van bestuur en intern toezicht leest u in het VOS/ABB-magazine Over Onderwijs dat op 28 april uitkomt. In het artikel komen naast De Haan en Van der Esch algemeen directeur Leo van Beek van het Gelderse bestuur Quadraam, senior beleidsmedewerker Klaas te Bos van VOS/ABB en zijn collega Betty Smits-van Sonsbeek aan het woord.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl