Symposium ‘Doelgericht naar betere huisvesting’

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO organiseert op 30 september in Leusden het symposium Fris Alternatief. Lees verder

HEVO presenteert op dit symposium, dat samen met de PO-Raad wordt georganiseerd, het rapport ‘Doordecentralisatie primair onderwijs – Doelgericht naar betere huisvesting’. In dit rapport wordt het huidige stelsel van onderwijshuisvesting en het pleidooi Fris Alternatief tegen het licht gehouden. Fris Alternatief is een voorstel tot vernieuwing van het bestaande huisvestingstelsel.

Deelname aan het symposium is gratis.

Klik hier voor meer informatie.