Symposium ‘Openbaar onderwijs heeft (de) toekomst

Kom ook naar het symposium ‘Openbaar onderwijs heeft (de) toekomst!’. Het symposium wordt in april op twee locaties gehouden. De organisatie is in handen van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Leden hebben gratis toegang. Aanmelden kan direct online (zie link aan het einde van dit bericht). Lees verder

Het symposium op woensdag 21 april vindt plaats Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Op 28 april bent u welkom in Engels Zalencentrum in Rotterdam. Beide locaties zijn goed bereikbaar.

Het programma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):


09.30 uur
: Inloop;
10.00 uur: Welkomstwoord dagvoorzitter;
10.05 uur: Openingsoptreden van Joy Wielkens met haar muziekprogramma Negra;
10.35 uur: Presentatie over identiteitsvorming, door de hoogleraren culturele antropologie Tijl Sunier (21 april) of Oscar Salemink (28 april) van de Vrije Universiteit in Amsterdam;
11.05 uur: De toekomst is aan het openbaar onderwijs. Twee vergezichten over het openbaar onderwijs, in een Dragon’s Den-setting beoordeeld door een deskundig panel;
11.40 uur: Discussie met panel en zaal.

12.00 uur: Lunch.

Vanaf 13.00 uur: Twee workshoprondes (klik op de workshops voor meer informatie):

* Luisteren, inspireren, uitdagen en ruimte geven: meer bezieling in de hele onderwijsorganisatie;

* De ontmoetingsles (alleen op 28 april): levensbeschouwing in de openbare school;

* Zelfevaluatiekader Identiteit: een check op kernwaarden van het openbaar onderwijs;

* Durven dromen: de krachtige wijkschool met ambities;

*  Lagerhuisdebat (alleen op 21 april): op zoek naar de grenzen van de openbare school;

* Deep democracy: besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen;

* Prettig weekend,wat heeft homo zijn met werk te maken? 

15.15 uur: informele afsluiting met videopresentaties over de rijkdom van het openbaar onderwijs.

Imagocampagne
Tijdens het symposium zal ook aandacht zijn voor de imagocampagne voor het openbaar onderwijs, die VOS/ABB en de VOO ontwikkelen. U kunt aangeven waar deze campagne zich op zou moeten richten. VOS/ABB en de VOO gaan vervolgens met uw ideeën aan de slag. In de loop van het schooljaar zal de campagne meer vorm krijgen.

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, directies, beleidsmakers, leerkrachten, ouders en scholieren. Daarnaast zijn ook medewerkers van andere onderwijsorganisaties, zoals pabo’s en lerarenopleidingen, wethouders en alle overige geïnteresseerden in de toekomst van het openbaar onderwijs van harte welkom!

Leden van VOSABB en de VOO hebben gratis toegang. Niet-leden betalen 125 euro per persoon. Aanmelden kan met het online aanmeldformulier. Daar kunt u ook aangeven aan welke twee workshops u wilt meedoen.