Symposium over samenwerkingsschool

Op 12 december is er bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam een symposium over de samenwerkingsschool van openbaar en bijzonder onderwijs. VOS/ABB verzorgt er twee workshops.

Het gratis toegankelijke symposium Kernfusie van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) van de PThU vindt plaats ter gelegenheid van de promotie van onderzoeker Erik Renkema van de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Hij deed onderzoek naar de levensbeschouwelijke dimensie van de identiteit van samenwerkingsscholen en de wijze waarop die identiteit tot uitdrukking komt in levensbeschouwelijk onderwijs en in rituelen.

Tijdens het symposium komen verschillende deskundigen aan het woord. Vragen die aan bod komen:

  • Wat kan er gezegd worden over de samenwerkingsschool in relatie tot het duale onderwijssysteem?
  • Welke levensbeschouwelijke praktijken worden er door leerkrachten en leerlingen vormgegeven?
  • Hoe kan samenleven juist op een samenwerkingsschool worden geoefend?
  • Wat verwachten we van de toekomst van samenwerkingsscholen?

Vervolgens kunt u deelnemen aan twee van onderstaande vier workshops:

  1. Kernwaarden en de praktijk van levensbeschouwelijk onderwijs op een samenwerkingsschool
  2. Begeleiding van samenwerkingsscholen en fusieprocessen
  3. Over de toekomst van de samenwerkingsschool: beleid en uitdagingen
  4. Omgaan met diversiteit in de klas: een godsdienstpedagogisch perspectief

De workshop over de begeleiding van samenwerkingsscholen en fusieprocessen wordt namens VOS/ABB verzorgd door senior beleidsmedewerker Tamar Kopmels. Ook de workshop over de toekomst van de samenwerkingsschool wordt door VOS/ABB verzorgd, in samenwerking met Verus. Deze workshop wordt gegeven door senior beleidsmedewerker Marleen Lammers en haar collega Jacomijn van der Kooij van de christelijke profielorganisatie Verus.

Het symposium is op woensdag 12 december van 12 tot 15 uur bij de PThU in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna, vanaf 15.45 uur, zal Erik Renkema zijn proefschrift verdedigen.

Deelname aan het symposium is gratis. U kunt zich tot 5 december online aanmelden.