Symposium over toekomst onderwijsbestel

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert op woensdag 18 november het symposium School, over de toekomst van het onderwijsbestel. Gerenommeerde sprekers stellen het huidige onderwijsbestel ter discussie. Lees verder

De VOO is voorstander van school, zonder voorvoegsel als katholiek, openbaar, protestants-christelijk of wat dan ook. Hierover spreken onder anderen Bas Levering, lector pedagiek, Rinda den Besten, wethouder onderwijs in Utrecht, en columniste Aleid Truijens van de Volkskrant.

Het symposium School is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs. Het vindt plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht en het inschrijfgeld is 95 euro. Voor meer informatie en om aan te melden, ga naar www.voo.nl/school.