Systematisch aandacht voor goed rekenonderwijs werkt

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW is blij met de resultaten van het onderzoek ‘Automatiseren bij rekenen-wiskunde’ van de Inspectie van het Onderwijs. De conclusies uit het onderzoek zijn volgens haar volledig in lijn met het beleid voor prestatiegericht onderwijs. Lees verder

Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop basisscholen aandacht besteden aan automatiseren medebepalend is voor de kwaliteit van het rekenonderwijs. De prestaties zijn het best op scholen die systematisch aandacht hebben voor automatiseren en opbrengstgericht werken en hun kwaliteitszorg op orde hebben.

‘Deze conclusies zijn volledig in lijn met mijn beleid voor prestatiegericht onderwijs’, zo schrijft Van Bijsterveldt in haar beleidsreactie. ‘Met dat onderwijs wil ik bereiken dat over de volle breedte van het onderwijs de lat hoger wordt gelegd en de prestaties verbeteren.’

De minister schrijft verder dat zij haar ambities uitwerkt in een actieplan voor het primair onderwijs. Dat plan wordt nog voor de zomer verwacht.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Automatiseren bij rekenen-wiskunde’.

Klik hier voor de beleidsreactie van minister Van Bijsterveldt.