Taalachterstanden inhalen met opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is ook van groot belang om taalachterstanden weg te werken. Dat blijkt uit de eindrapportage Pilot Taalbeleid Onderwijsachterstanden, die minister Marja van Bijsterveldt van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

Aan de pilot werkten 353 basisscholen mee. Volgens Van Bijsterveldt laat de proef goed zien hoe scholen met opbrengstgericht werken taalachterstanden bij leerlingen kunnen bestrijden. Het intensieve taalbeleid heeft gewerkt, meldt zij. Op de deelnemende achterstandsscholen scoorden aan het einde van de proefperiode meer leerlingen op verschillende onderdelen van het lezen voldoende.

Uit de pilot komt naar voren dat de leraar de doorslaggevende factor is. Die moet goed kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en onderwijskundig leiderschap hebben. De taalcoördinator en intern begeleider zijn van belang bij het inzichtelijk en bespreekbaar maken van de resultaten. Tot slot moet volgens de minister van OCW het bestuur van een school zich verantwoordelijk voelen voor leerlingresultaten.

Van Bijsterveldt neemt de uitkomsten van de pilots mee in haar actieplan ‘Basis voor Presteren’ dat in mei verschijnt. In het actieplan presenteert ze maatregelen die zij gaat nemen om de prestaties in het basisonderwijs te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.