Taalproblemen allochtone leerlingen blijken hardnekkig

In de afgelopen tien jaar zijn de leesprestaties van migrantenleerlingen wel verbeterd, maar het verschil met autochtone leerlingen is nog steeds groot. Daarnaast blijft de geringe acceptatie van homoseksualiteit bij niet-westerse allochtonen een bron van zorg. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Lees verder

In het SCP-rapport Dichter bij elkaar? staat dat onderzoek naar de prestaties op taaltests van leerlingen in het basisonderwijs laat zien dat de problemen met de Nederlandse taal zeker nog niet voorbij zijn. De achterstand is het grootst bij Turkse en Antilliaanse leerlingen.

Daarnaast is volgens het SCP de geringe acceptatie van homoseksualiteit bij niet-westerse migranten een bron van zorg. De Nederlandse taalvaardigheid heeft geen directe invloed op homoacceptatie, maar wel opleiding, sociale contacten met autochtone Nederlanders en het gebruik van Nederlandse media.

Opmerkelijk is dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie, van wie de meesten hoger zijn opgeleid dan hun ouders, over het algemeen negatiever staan ten aanzien van homoseksualiteit dan de eerste generatie.