Model-addenda voor arbeidsovereenkomsten

Als werkgever en werknemer afspraken willen maken die afwijken van wat er in de arbeidsovereenkomst staat, kunnen die worden vastgelegd in een addendum. Het is dus niet nodig om telkens een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten.

In een addendum kunnen niet alleen afwijkende, maar ook aanvullende afspraken worden vastgelegd. Het addendum wordt door beide partijen ondertekend en als bijlage aan de arbeidsovereenkomst gehecht.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat een addendum – net als de arbeidsovereenkomst – in principe vormvrij is. U mag een eigen addendum opstellen en gebruiken of een andere vorm kiezen voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Modellen en voorbeeldbrief

U kunt ook gebruikmaken van onderstaande model-addenda die de Onderwijsjuristen voor u hebben gemaakt. Zij hebben bovendien een voorbeeldbrief opgesteld, die u kunt gebruiken bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst.

Let op: u kunt de modellen en de voorbeeldbrief uit het besloten ledengedeelte van deze website downloaden als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Geen lid van VOS/ABB? Dan heeft u helaas geen toegang tot deze documenten.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl