Goed crisismanagement bij Scheldemond College

Bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals van de bij VOS/ABB aangesloten openbare Mondia Scholengroep op Walcheren laat zien hoe een school effectief kan reageren op een plotselinge crisissituatie. In een interview met VO-magazine, het online blad van de VO-raad, vertelt hij hoe hij reageerde op de negatieve publiciteit die het Scheldemond College in Vlissingen vorige maand over zich heen kreeg toen bleek dat de aula was afgehuurd voor het bezoek van een omstreden imam.

De school was niet op de hoogte van de komst van de omstreden Amerikaanse imam Khalid Yasin. De man hield er op zaterdag 16 maart een lezing. Yasin is omstreden omdat hij in het verleden uitspraken heeft gedaan die kunnen worden beschouwd als discriminerend voor homoseksuelen en niet-moslims. Van Arenthals kwam er op maandagochtend pas achter dat de aula voor het bezoek van de imam was verhuurd. Hij erkende in de media direct dat de school hiermee een fout had gemaakt. Ook distantieerde hij zich van de imam, omdat diens uitspraken botsen met de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

In VO Magazine legt hij uit hoe hij op die maandagochtend te werk ging, toen in de Telegraaf en later ook in andere media het nieuws over de omstreden imam breed werd uitgemeten. 'Bij iedere calamiteit is de essentie van het protocol hetzelfde. Je verzamelt meteen een crisisteam om je heen van mensen die ertoe doen en je neemt zo snel mogelijk zelf de regie en communicatie in handen. Alle communicatie moet via één mond, zodat je een eenduidige en consistente boodschap overbrengt. Ik heb meteen mijn informatie ingewonnen en gezorgd dat ik evenveel wist als de media. Als eerste heb ik iedereen die ertoe doet geïnformeerd, dus de ouders en daarna het personeel en de raad van toezicht. Vervolgens heb ik de veiligheidsdriehoek van de gemeente gebeld en daarna pas de pers. Ik heb zelf contact gezocht met de lokale krant om in een interview openheid van zaken te geven, nadat ik ook Omroep Zeeland had geïnformeerd.'

'Vóór mijn mail van negen uur ’s ochtends had ik drie mailtjes van verontruste ouders binnen over de lezing van de imam. Na mijn eigen mail van negen uur kreeg ik ook reacties van ouders binnen en die waren zonder uitzondering positief. Intern was de commotie snel voorbij. De Telegraaf kwam op dinsdag nog met een artikel onder de kop ‘Lezing haatimam schokt school’. Dat klopt niet helemaal. ‘Haatimam’ vind ik een heel vervelend woord en inhoudelijk was zijn lezing deze keer gematigd. Het was meer het feit dat hij onze school was binnengekomen, dat ons heeft geschokt.'

In het interview in VO Magazine gaat Van Arenthals ook in op de gevolgen van demografische krimp.

Kamervragen
Minister Lodewijk Asscher heeft naar aanleiding van de kwestie in Vlissingen Kamervragen van de PvdA beantwoord. Asscher benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van in dit geval het Scheldemond College is aan wie eventuele ruimtes worden verhuurd. De minister zegt ook dat iedereen in Nederland binnen de marges van de wet vrijheid van meningsuiting heeft. Deze vrijheid geldt ook voor imam Yasin.