Wijzigingen door decentralisatie arbeidsvoorwaarden

De volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 betekent dat het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) zijn ingetrokken.

Om aansluiting te waarborgen hebben de sociale partners afgesproken deze besluiten om te zetten in regelingen en deze op te nemen in de verlengde CAO PO 2013, die geldt tot 30 juni 2014.

De BBWO is vervangen door de Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en de BZA is vervangen door de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO).

Beide regelingen zijn opgenomen in Bijlage XVI van de verlengde CAO PO 2013. Ook de verwijzingen naar deze regelingen zijn in de verlengde cao tekstueel aangepast.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl