Bedrijven blijven investeren in bètaonderwijs

Dit laatste wordt bevestigd door cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Daarnaast staan nog altijd vacatures open, op dit moment in de gehele technische sector 17.000. Daarom blijven nieuwe bèta/technici nodig.

De bedrijven die zich bij Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, hebben aangesloten, blijven daarom doorgaan met hun activiteiten om havo/vwo-leerlingen te enthousiasmeren voor een bèta/technische vervolgopleiding. Ze hebben aangegeven te blijven investeren in Jet-Net en het bètaonderwijs.

Een van die bedrijven is Siemens Nederland. Martin van Pernis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland: “We moeten toekomstgericht blijven denken. Bij technologische bedrijven blijft altijd vraag naar goed opgeleide mensen. Als de recessie op een keerpunt komt, zal die vraag alleen maar weer toenemen. Nu investeren in goed onderwijs zal in de toekomst alleen maar vruchten afwerpen.”

Jet-Net is eind 2002 opgericht door Shell, Unilever, DSM, Akzo Nobel en Philips in samenwerking met de overheid en onderwijsorganisaties. In Jet-Net werken inmiddels 35 Nederlandse bedrijven nauw samen met 157 havo/vwo-scholen, verspreid over heel Nederland. Jet-Net werkt verder samen met het Platform Bèta Techniek, met als doel dat er structureel 15% meer leerlingen en studenten bètatechnisch onderwijs volgen. Bedrijven verzorgen onder meer gastlessen, expertmeetings, workshops en profielkeuzevoorlichtingen.

Bij de scholen die meedoen aan een van de bètaprogramma’s is de instroom in N-profielen de afgelopen jaren gestegen met 59%. Zie voor meer informatie www.jet-net.nl.