Cao-tekst over ‘levensfasebewust’ personeelsbeleid

Het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid uit de onlangs gesloten nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is beschikbaar.

Dit hoofdstuk in de CAO VO 2014-2015 krijgt een plek tussen de hoofdstukken 6 en 7 van de CAO VO 2011-2012. Aanvullend op de teksten zoals die in het akkoord staan, zijn in het hoofdstuk over levensfasebewust personeelsbeleid enkele bepalingen opgenomen vanuit de bijlage BAPO van de CAO VO 2011-2012.

Om de toepassing van het hoofdstuk op een werknemer die een zieke werknemer vervangt te vereenvoudigen, is hierover een extra artikel (2a) in het hoofdstuk opgenomen. Daarin staat dat voor deze werknemer de keuzemogelijkheden worden uitgesloten en het uurloon met de factor 1.03 wordt verhoogd.

De cao-partijen streven ernaar op korte termijn ook het hoofdstuk over professionalisering te publiceren. De volledige tekst van de CAO VO 2014-2015 wordt naar verwachting in de tweede week van juli gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl