Inclusief onderwijs: in Canada gaat dat prima!

Inclusief onderwijs heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving. Dat zegt directeur-bestuurder Hans van Tricht van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (VCO Bunschoten) na een studiereis naar Canada.

Op de website van de christelijke profielorganisatie Verus staat een artikel over inclusief onderwijs en de ervaringen van Van Tricht hiermee. Hij vond het altijd een mooie kreet, maar het stond voor hem ver van zijn werkelijkheid af. Na een studiereis naar Canada denkt hij daar anders over. Canada staat bekend om zijn inclusieve onderwijs, dat ervan uitgaat dat álle kinderen naar de reguliere school gaan.

Van Tricht bezocht scholen waar kinderen met autisme, in rolstoelen en met allerhande syndromen en beperkingen opgaan in reguliere klassen. ‘Kinderen die Nederlandse reguliere scholen normaal gesproken gauw aan de kant zetten, zie je hier in de klas zitten.’

Natuurlijk vroeg hij zich af of de leerkracht daar last van heeft. ‘Maar nee. Al deze leerlingen worden gekoppeld aan een onderwijsassistent. Daarvoor komt er geld vanuit het special needs program. De leerkracht heeft er geen extra werk aan. Deze kinderen gaan soepeltjes en onopvallend mee in de klas.’

Lees meer…

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

Op woensdag 12 februari is in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie van het mede door VOS/ABB ondersteunde initiatief Naar inclusiever onderwijs. Onder anderen onderwijsminister Arie Slob en minister Rick Brink van Gehandicaptenzaken hebben hun medewerking aan dit congres toegezegd.

Meer informatie en online aanmelden.

Over Onderwijs met special Kwaliteit

Schoolbesturen zijn overal bezig de kwaliteit van hun scholen (verder) te verbeteren. In de praktijk blijkt het vaak lastig om greep te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. In deze special van Over Onderwijs komen diverse kwaliteitssystemen aan bod. Zoals het instrument Zelfevaluatie Kader voor goed besturen, maar ook nieuw ontwikkelde software die snel inzicht geeft in de prestaties van de eigen scholen.

Het Gebouw en De vijf vragen
In de rubriek ‘Het gebouw’ dit keer het Vader Rijn College in Utrecht, dat bij de oplevering in 1995 eigenlijk al uit de tijd was. Een serie aanpassingen heeft het gebouw nu eigentijds gemaakt.

De rubriek ‘De vijf vragen’ is dit keer gemaakt in Amersfoort. Directeur Joop Stas van obs De Meander beantwoordt de vijf vragen, en noemt de gymles als een groot probleem.

Reacties muffe lokalen
Een ander probleem waar scholen ernstig mee kampen, is de ventilatie van het gebouw. Kinderen zitten in muffe lokalen en worden daar soms ziek van. Lees het artikel en vooral ook de bloemlezing uit de vele reacties die bij VOS/ABB binnenkomen: ‘De lucht in een klaslokaal is gemiddeld slechter dan in een varkensstal’.

Over Onderwijs doet verder verslag van een reis naar Canada door een onderwijsdelegatie, en ging na hoe de stand van zaken is bij het onderwijs in Engels. Hoe vroeg kun je daarmee beginnen, en is er dan een doorlopende leerlijn op het voortgezet onderwijs? In Arnhem wel. Ten slotte in deze Over Onderwijs een artikel over de identiteit van openbare scholen in Limburg,  nieuws over het Inkoopcollectief Lesmateriaal en informatie over de mogelijkheden van sponsoring en fondsenwerving voor scholen.

Het nieuwe nummer van Over Onderwijs is op 18 juni naar alle leden van VOS/ABB verzonden. U kunt het blad ook inzien op deze website.
Het pdf-bestand staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen