Bijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer – PO/VO (VOL!)

Op 13 april is bij ons in Woerden een bijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Let op: het maximumaantal...