Cor van Montfort over belang van goede verantwoording

Op de eerstvolgende bijeenkomst van ons netwerk financiën voortgezet onderwijs zal dr. Cor van Montfort ingaan op het belang van goede verantwoording door schoolbesturen.

Van Montfort is sinds 1 januari van dit jaar lid van de Onderwijsraad. Tevens is hij onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Tilburg University.

Hij leidde in opdracht van de VO-academie van de VO-raad een onderzoek naar de verantwoording door schoolbesturen. Eerder werkte hij voor de Algemene Rekenkamer, waarvoor hij onderzoek deed naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Goede verantwoording, kwetsbaar opstellen

Tijdens de VOS/ABB-netwerkbijeenkomst op 19 juni in Woerden zal hij ingaan op de autonomie van de schoolbesturen. Die brengt volgens hem de verplichting tot verantwoording met zich mee en daarmee de noodzaak dat schoolbestuurders, schoolleiders en leraren zich kwetsbaar opstellen.

‘In de praktijk is verantwoording nog vaak een sluitpost, een verplicht nummer en iets dat niet of slechts losjes verbonden is met leren en verbeteren. Als we publieke verantwoording tot volle wasdom willen laten komen en echt zinvol willen laten zijn voor de school zelf en de belanghebbenden daaromheen, is dit te beperkt’, aldus Van Montfort.

Uitgangspunt in zijn verhaal is dat de discussie over verbetering van de publieke verantwoording breder gevoerd moeten worden. ‘Dit betekent dat verantwoording ook gezien wordt als een activiteit die voor onderwijsinstellingen zelf zinvol is: om te leren, om draagvlak te creëren of om interne checks and balances goed hun werk te kunnen laten doen.’

Op de netwerkbijeenkomst zullen ook andere actuele ontwikkelingen worden besproken, zoals de gevolgen van demografische krimp en de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van mr. Ronald Bloemers en financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB.

Wanneer, waar en aanmelden

De netwerkbijeenkomst is op woensdag 19 juni van 09.15 tot 12.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Na afloop kunt u gebruikmaken van een eenvoudige lunch. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst financieel netwerk voortgezet onderwijs 19 juni’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Geef bij uw aanmelding ook aan of u gebruik wilt maken van de lunch. Dit om verspilling van voedsel en verenigingsgeld te voorkomen!