Kernwaarde: op 14 november Dag van Respect

Doet u met uw school/scholen mee aan de Dag van Respect op donderdag 14 november?

Op deze dag staat respect voor elkaar en voor onze omgeving in de schijnwerpers. Scholen kunnen een gastspreker uitnodigen die op basis van zijn of haar persoonlijke verhaal met de kinderen in gesprek gaat over respect.

Daarnaast is er voor docenten online lesmateriaal beschikbaar (voor primair en voortgezet onderwijs). Alle informatie staat op www.dagvanrespect.nl.

Respect is kernwaarde!
VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect werken met elkaar samen om in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer inhoud te geven aan respect. In maart vorig jaar ondertekende directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB hiertoe een intentieverklaring met voorzitter Awraham Soetendorp van de stichting.

Wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid is opgenomen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

VOS/ABB en Dag van Respect versterken elkaar

VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect willen samen meer inhoud geven aan de waarde ‘respect’. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en voorzitter Awraham Soetendorp van de Stichting Dag van Respect hebben daartoe maandagavond een intentieverklaring ondertekend.

De ondertekening was in hogeschool Inholland in Haarlem, waar maandagavond de eerste bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 plaatshad. In de intentieverklaring staat dat beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud te geven aan de waarde ‘respect’.

Rabbijn Soetendorp ging tijdens de bijeenkomst op basis van persoonlijke verhalen in op wat repsect voor hem inhoudt. Deze hele week zijn er verspreid over het land inspirerende bijeenkomsten die ingaan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle informatie staat op de flyer van de Pre-School!Week Tour 2013.

De Pre-School!Week Tour – de naam verraadt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013 van 18 tot en met 22 maart. In die week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan. De School!Week 2013 is een jaarlijks terugkerende campagne die is geïnitieerd door VOS/ABB in samenwerking van de Vereniging Openbaar Onderwijs.