Kan de inspectie beter? Meld u aan voor e-mailpanel!

VOS/ABB heeft twee e-mailpanels met mensen uit het primair respectievelijk voortgezet onderwijs, die input geven voor het periodieke overleg met de Inspectie van het Onderwijs. Wat vindt u van de werkwijze van de inspectie? Welk doel zouden inspecteurs volgens u moeten nastreven? Kan het anders, beter? Meld u aan voor een van onze e-mailpanels!

Adjunct-directeur Anna Schipper zit namens VOS/ABB in de zogenoemde eerste ring van de Inspectie van het Onderwijs. Hierin zitten ook andere besturenorganisaties, de sectorraden PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en belangenorganisaties van ouders en leerlingen, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De inspectie laat zich door de eerste ring informeren over wat er in het veld leeft.

Als u in het e-mailpanel voor het primair of voortgezet onderwijs wilt, kunt u zich aanmelden bij Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl.

Het e-mailpanel voor mensen uit het primair onderwijs is nieuw. Het e-mailpanel voor het voortgezet onderwijs bestaat al langere tijd.

Wilt u meer weten? Download het artikel Kan de inspectie beter?.