Helpdesk: toelichting op modernisering Ziektewet

Juridisch adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de modernisering van de Ziektewet.

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Plan voor pilot Vervangingsfonds

Het voorstel voor een pilot moet nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Binnenkort verschijnt een uitwerkingsnotitie. Het is de bedoeling dat de pilot per 1 januari 2009 van start gaat en twee jaar duurt. Zeker 15 tot 20 procent van de schoolbesturen in het po moet meedoen. Die looptijd om omvang zijn nodig om de effecten goed te kunnen meten. Op basis van de evaluatie wordt besloten of de verplichte verzekering wordt gehandhaafd of  opgeheven, of dat de pilot wordt uitgebreid.

Minder rompslomp
Op dit moment draagt ongeveer de helft van alle besturen in het PO meer af aan het Vervangingsfonds dan dat er wordt gedeclareerd. Het is duidelijk dat deze besturen in principe staan te dringen om mee te doen aan de pilot. Het nieuwe stelsel geeft meer vrijheid, is eenvoudiger, dereguleert en geeft minder administratieve rompslomp. Er moet wel een mogelijkheid tot vrijwillige verzekering zijn en de kwaliteit en kwantiteit van de vervanging mogen er niet onder lijden.

Er zijn echter ook ongeveer evenveel besturen, die meer terugkrijgen van het Vf dan zij ervoor betalen. Die zullen lang niet allemaal staan te trappelen om deel te nemen, maar de opzet van de pilot is dat deze een representatief beeld moet geven van het hele PO-veld. Daarom moeten er grote, middelgrote en kleine schoolbesturen deelnemen, en eveneens besturen die momenteel financieel voordeel hebben van het VF, ongeveer quitte spelen of financieel nadeel hebben van het VF.

Loten en selecteren
Onder de besturen uit de eerste categorie moet waarschijnlijk geloot worden. Bij te weinig deelname uit een bepaalde categorie worden besturen actief benaderd. De werkgevers-, werknemersorganisaties en OCW selecteren gezamenlijk de besturen die aan de eerste stap deelnemen, op grond van afgestemde criteria. Voor de groep pilotscholen blijven de bestaande voorzieningen van het VF in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar.

Financieel specialist Bé Keizer van VOS/ABB heeft een uitvoerig artikel geschreven over dit onderwerp. Dat kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen