Scholen doen te weinig voor excellente leerlingen

Basisscholen onderschrijven het overheidsbeleid om behalve de zwakkere leerlingen ook slimme scholieren extra te stimuleren. Maar het kost hun moeite de excellente kinderen goed te begeleiden. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Simone Doolaard van de Rijksuniversiteit Groningen.

Doolaard deed onderzoek bij negen basisscholen. Ze concludeert daarin dat leerkrachten hun slimme leerlingen weliswaar extra lesstof aanbieden, maar er niet aan toe komen om dit materiaal ook goed voor te bereiden, na te kijken en te bespreken met de kinderen. ‘Het simpelweg aanbieden van meer en andere lesstof is niet voldoende. Het is namelijk niet zo dat slimme leerlingen zelf wel raad weten met het aanvullende werk. Voor hen is het extra materiaal net zo moeilijk als de reguliere lesstof voor de gemiddelde leerlingen. Extra materiaal, hoe goed het ook is, is geen zelfwerkend tovermiddel’, aldus Doolaard.

Op de website van NWO staat een uitgebreider bericht. U kunt ook het onderzoeksrapport downloaden.