Aanmelden voor Excellente School 2014

Scholen kunnen zich tot en met 18 april aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School 2014. De aanmelding staat open voor alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 

Een onafhankelijke jury vraagt de scholen om zich aan te melden door middel van een zelfevaluatie. De kandidaat-excellente scholen worden uitgenodigd om in juni een korte presentatie te geven. Vanaf eind augustus tot en met half oktober brengt de jury een bezoek aan die scholen die volgens de jury veelbelovend zijn.

De bevindingen van de jury over de aanmelding, de presentatie en het schoolbezoek worden vastgelegd in een (voorlopig) schoolrapport dat in november aan de deelnemende scholen wordt voorgelegd. Feitelijke onjuistheden in het schoolrapport kunnen dan nog gecorrigeerd worden.

Voor scholen die het predicaat in 2013 hebben ontvangen, geldt een verkorte procedure.

Lees meer…