‘Scholenfusie in veel dorpen onvermijdelijk’

In veel Friese dorpen zullen de basisscholen de komende jaren moeten fuseren of op een andere manier samenwerken. Die verwachting spreekt algemeen directeur Klaas Fokkinga van het protestants-christelijke schoolbestuur PCBO Dantumadeel uit in het Friesch Dagblad.

Fokkinga reageert op het nieuws dat de kleinescholentoeslag toch behouden blijft. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wilde die afschaffen en in plaats daarvan met een regeling komen om samenwerking tussen kleine scholen en hun besturen te stimuleren.

De realiteit is dat het ook met de kleinescholentoeslag als gevolg van de doorzettende bevolkingskrimp onmogelijk zal zijn om met hetzelfde aantal scholen door te gaan. Fokkinga wijst erop dat er steeds meer lokalen komen leeg te staan. Het is nu al voor veel kleine basisscholen nagenoeg onmogelijk zelfstandig rond te komen.

Openbaar en bijzonder
VOS/ABB benadrukt dat in krimpgebieden samenwerking noodzakelijk blijft om het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, ook nu de kleinescholentoeslag blijft bestaan. Samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs kan in veel dorpen een oplossing bieden. Deze samenwerking kan op basis van wederzijdse aandacht en respect voor elkaars levensbeschouwelijke achtergrond.

Lees ook het commentaar van directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB op het nieuws dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan.

Ouders moeten meer waarde hechten aan school

Een school wordt te weinig gezien als een voorrecht en een plaats waar je dingen kunt bereiken. Dat meldt het Friesch Dagblad naar aanleiding van het Onderwijsdebat van Fryslân dat dinsdag in het Provinciehuis in Leeuwarden werd gehouden.

‘Als ik de ouders vraag wat de reden is dat ze hun kinderen naar school sturen, krijgt ik als antwoord dat de kinderen vier jaar zijn geworden’, aldus directeur Willem Wouda van iepenbiere basisskoalle It Holdersnêst in het Friese dorp Harkema. ‘De ouders zien de school als een nutsvoorziening. Terwijl ze bij ons op het voetbalveld wél veel ambitie hebben met hun kinderen. Maar op school is dat veel minder.’

Wouda kreeg in 2010 van Onderwijsbureau Meppel de Schoolleider van het Jaar-Pluim. Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft toen in een artikel aandacht aan hem besteed.

Het Friesch Dagblad citeert op zijn website ook hoogleraar-bestuurder Frans Zwarts van de University Campus Fryslân. Hij ziet eenzelfde trend. ‘Amerikaanse families liggen soms krom om hun kinderen maar naar scholen te kunnen sturen die iets voorstellen. Zij weten wat onderwijs waard is en dat het wat kan kosten. Dat mis ik hier in Nederland.’