Rekeninstrument voor functiemixpercentage

Een online rekeninstrument voor het voortgezet onderwijs geeft scholen inzicht in welk functiemixpercentage realiseerbaar is.

Het realiseerbare functiemixpercentage is mede afhankelijk van de huidige personele samenstelling en het toegekende functiemixbudget.

Als de school de vastgestelde groeipercentages niet kan realiseren, kan zij de gegevens uit het rekenmodel gebruiken voor een maatwerkafspraak. Die komt tot stand in overleg met de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (P(G)MR) of de vakbonden.

Scholen kunnen met gebruikmaking van hun brin-nummer het rekeninstrument downloaden.

Lees meer…