Onderzoek naar invloed van mobieltjes op kinderhersenen

Britse wetenschappers beginnen een groot onderzoek naar de invloed van straling van mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur op hersenen van kinderen. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Het onderzoek, dat door de Britse overheid en het bedrijfsleven wordt gefinancierd, richt zich op 2500 kinderen van 11 tot 12 jaar. Het begint in september.

Er wordt gekeken of straling van mobieltjes en andere draadloze apparaten invloed heeft op het denkvermogen en het geheugen van kinderen. In 2017 wordt het onderzoek herhaald. Er werken 160 scholen uit Londen en omgeving aan mee.

Onderzoeken naar de invloed van straling concentreerden zich tot nu toe op het verband met hersenkanker. Daar zijn nooit harde bewijzen voor gevonden.

Desondanks geldt vanwege de straling het advies om voorzichtig te zijn met mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur.

Lees meer…

Onderwijsraad lanceert ‘Geheugen van het onderwijs’

De uitverkoren publicaties zijn geordend in thema’s en periodes. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, in alle onderwijssectoren: primair, voortgezet en hoger onderwijs, en volwasseneneducatie.

Daarmee krijgt de bezoeker van de site in een oogopslag zicht op de fascinerende ontwikkelingen die het Nederlandse onderwijs doormaakte in bijna een eeuw tijd. Sommige vernieuwingen bleken (bijzonder) consistent, andere ondergingen een metamorfose. In zijn rol als adviseur van regering en parlement heeft de Onderwijsraad hieraan bijgedragen. 

De bezoeker kan daarom met allerlei vragen op de nieuwe website terecht. Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs?  De Onderwijsraad heeft het antwoord.

Adrie van der Rest, secretaris van de Onderwijsraad: “Het 90-jarig bestaan van de raad is een goed moment om alle adviezen – ook degene die in het verleden lange tijd niet openbaar waren – digitaal te ontsluiten. Via onze erfgoedsite wordt zichtbaar welke thema’s vroeger speelden en welke nu belangrijk zijn. Ook kun je de ontwikkelingen zien die zich daarin hebben voorgedaan. Het digitaliseren van onze adviezen is het begin. We hebben de ambitie de site uit te breiden met de verslagen van de inspectie van het onderwijs, oude schoolboeken en prenten, de belangrijke beleidsstukken van bewindslieden én parlementaire verslagen van de besprekingen daarvan.” 

De website Geheugen van het onderwijs is te bekijken op het adres www.onderwijserfgoed.nl.