Internetconsultatie inburgering – VO

Tot 29 juni staat de internetconsultatie open over het Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021. Dit gaat onder meer over de tijdelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht voor leerlingen vmbo-bb/kb die inburgeringsplichtig zijn en 18 jaar worden....