Inspectie ziet steeds minder (zeer) zwakke scholen

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. In het speciaal basisonderwijs was dat 96,6 procent, in het voortgezet onderwijs 89,9 procent en in het (voortgezet) speciaal onderwijs 91,0 procent.

In het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen met tweederde of meer gedaald in de afgelopen drie jaar. In het voortgezet onderwijs gaan de verbeteringen minder snel.

Lees meer…

Ouders hechten veel waarde aan inspectie

Bijna alle ouders willen dat de Inspectie van het Onderwijs een rol blijft spelen bij het controleren van de kwaliteit van scholen. Dit meldt het Centrum voor Online Onderzoek (Centron). 

Onderzoek van het Centron wijst uit dat 99 procent van de ouders wil dat de inspectie de scholen blijft controleren. Dat kan één keer per jaar (wil 41 procent van de ouders), één keer per twee jaar (31 procent) of één keer in de vier jaar (15 procent).

Op de vraag wie de scholen zouden kunnen controleren, komt uit de antwoorden de inspectie met stip als nummer 1 naar voren. Op de tweede plaats zien ouders een rol weggelegd voor zichzelf, bijvoorbeeld via de ouderraden. Op de derde plaats kiezen zij voor de gemeenten.