Minister maakt werk van cultuuronderwijs

Minister Jet Bussemaker wil dat elk kind cultuuronderwijs krijgt. Om dat te bereiken tekende ze vandaag een intentieverklaring, getiteld ‘Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs’. Ook staatssecretaris Dekker, een groot aantal wethouders en gedeputeerden en de PO-Raad ondertekenden het stuk.

‘Het is voor het eerst dat bestuurders van cultuur én onderwijs gezamenlijk het belang van goed cultuuronderwijs erkennen en dat we dit zo belangrijk vinden dat we voor tien jaar lang afspraken maken,’ zei minister Bussemaker bij de ondertekening. ‘Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs meer is dan een dagje uit. Goed cultuuronderwijs gaat er om dat kinderen, ook lós van voorstellingen en exposities, gevoel voor en kennis van kunst ontwikkelen.’

Het bestuurlijk kader creëert de randvoorwaarden voor scholen en culturele instellingen om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Aan de hand van dit kader maken gemeenten, scholen en culturele instellingen lokale afspraken over tijd, geld en middelen. De gezamenlijke intentieverklaring zorgt ervoor dat scholen en culturele instellingen daarbij beter weten wat ze aan elkaar hebben.

Er komt nu allereerst een communicatiecampagne om schoolbestuurders en schoolleiders ook enthousiast te maken. Culturele instellingen komen scholen tegemoet met een geschikt aanbod. De Cultuurkaart blijft en het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo blijft ook gehandhaafd.

Voorbeelden
Op de site van OCW worden voorbeelden gegeven van steden waar al contacten zijn gelegd tussen culturele instellingen en scholen. Zo ontwikkelden Eindhoven, Helmond, Tilburg en Den Bosch  samen een doorlopende leerlijn: ‘de Culturele Ladenkast’. In Leiden werken twaalf musea samen, voor elk schooljaar één. En de gemeente Amsterdam heeft al afspraken gemaakt met de schoolbesturen over een basispakket kunst- en cultuureducatie, wat inhoudt dat basisscholieren wekelijks twee tot drie uur cultuuronderwijs krijgen.

Download hier het Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs.