Bijeenkomsten financiële netwerken VOS/ABB

De financiële netwerken van VOS/ABB komen binnenkort weer bij elkaar. Er zijn verspreid over het land vier bijeenkomsten. Bent u nog niet lid van een van onze financiële netwerken? Meld u dan snel aan. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB!

Tijdens de bijeenkomsten komen actuele bestuurlijke en financiële zaken aan bod die van belang voor het primair en voortgezet onderwijs. Een onderwerp dat door netwerkleden is aangedragen, is de vergoeding voor bestuursleden en/of toezichthouders. Geldt hiervoor een btw-plicht? Is er wat dit betreft een verschil tussen bestuurders en toezichthouders?

Een ander onderwerp is het jaarverslag. Welke mogelijkheden zijn er om de begroting en het formatieplan inhoudelijk beter op elkaar af te stemmen? En hoe houden we het voor iedereen begrijpelijk? Uiteraard kunt u ook uw eigen ideeën inbrengen en met collega’s bespreken, zodat u en andere bestuurders en managers niet ieder afzonderlijk het wiel hoeven uit te vinden.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Als u nog niet deelneemt aan een van de financiële netwerken van VOS/ABB, kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De financiële netwerken worden in opdracht van VOS/ABB geleid door financieel expert Joke Walraven: joke.walraven@leeuwendaal.nl.