Jaarverslag VOS/ABB: actieve en gezonde vereniging

Het jaarverslag van VOS/ABB over 2012 is beschikbaar. De printvriendelijke online versie staat op deze website. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

In het jaarverslag kunt u lezen wat VOS/ABB in het jaar 2012 heeft gedaan voor de circa 300 aangesloten schoolbesturen met in totaal circa 2200 scholen in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op deze scholen volgden in 2012 ongeveer 700.000 leerlingen les.

VOS/ABB is een invloedrijke belangenbehartiger voor bestuur en management van het funderend onderwijs. Het stafbureau in Woerden biedt professionele expertise op het gebied van bestuurlijke organisatie, financiën, onderwijskundige en juridische zaken, planning, identiteitsontwikkeling, medezeggenschap, communicatie en onderwijshuisvesting.

De expertise is toegankelijk voor de leden, die hiervoor contributie betalen. Op aanvraag kan aanvullende dienstverlening op maat worden geleverd. Dit betreft meestal begeleiding in juridische procedures of bij reorganisatie- of verzelfstandigingstrajecten.

De vereniging investeert in een goed contact met de leden door gedurende het hele jaar persoonlijke bezoeken af te leggen. Daarin wordt steeds gepeild aan welke dienstverlening de leden behoefte hebben. Naast deze persoonlijke bezoeken zijn er regelmatig persoonlijke ontmoetingen met leden op speciale thema- en netwerkbijeenkomsten. Themabijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over passend onderwijs, gezonde bedrijfsvoering en de gevolgen van demografische krimp voor het onderwijs.

De website www.vosabb.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Het nieuws op de site wordt gedurende het gehele schooljaar wekelijks op maandag gebundeld in afzonderlijke e-mailnieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. VOS/ABB volgt niet alleen het nieuws, maar maakt het ook. Daarmee is VOS/ABB een belangrijke nationale bron van nieuws en achtergronden, waarbij de focus ligt op het openbaar en algemeen toegankelijk funderend onderwijs.

Met magazine School! gaat VOS/ABB meer de diepte in. Het magazine wordt uitgegeven in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs. Magazine School! verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 12.000 stuks.

Uiteraard staat in het jaarverslag de financiële verantwoording over 2012. U kunt lezen dat VOS/ABB een in alle opzichten gezonde vereniging is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl