Landelijke Conferentie Lokale Educatieve Agenda

De vijfde LEA-conferentie gaat over de actualiteit en de toekomst van lokaal en regionaal onderwijs- en jeugdbeleid. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer passend onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en de brede school.

De conferentie op donderdag 8 maart vindt plaats in het Nieuwegein Business Centre (NBC). Deelname kost 195 euro per persoon (ex. btw).

Meer informatie staat op www.leacongres.nl.