Nieuwe katernen ‘Toelating en verwijdering leerlingen’

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de nieuwe katernen Toelating en verwijdering leerlingen PO  en Toelating en verwijdering leerlingen VO downloaden.

De nieuwe katernen is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. De geheel herziene katernen vervangen de in 2014 verschenen katernen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

De nieuwe katernen zijn in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten ze niet te laten drukken.

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgaven niet op uw eigen website publiceren!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Katern over toelating en verwijdering herzien

Het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs, nummer 7 uit de katernenreeks van VOS/ABB, is volledig herzien. De actuele versie is voor leden te downloaden.

In deze herziening is al rekening gehouden met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Het katern wordt uit kostenoverwegingen niet meer in druk uitgebracht en verstuurd. Eerder deze maand is ook al de herziene versie van katern 8, ‘Toelating en verwijdering van leerlingen PO’, gepubliceerd. Beide katernen zijn nu dus weer helemaal up-to-date. Leden kunnen ze hier downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur of helpdesk@vosabb.nl.

 

Katernen blikken vooruit op passend onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB publiceert binnenkort online revisies van de katernen Toelating en verwijdering PO en Toelating en verwijdering VO.

De gereviseerde katernen beschrijven de huidige procedure voor toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs en bieden tevens een blik op wijzigingen in verband met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De online revisies van deze twee katernen komen op het besloten ledengedeelte van deze website (downloads > katernen). De eindredactie van de revisies is bijna afgerond. Leden van VOS/ABB kunnen al een deel van de gewijzigde teksten downloaden.

Het gaat uitdrukkelijk om online revisies. Uit kostenoverwegingen heeft VOS/ABB besloten de revisies niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Alle VOS/ABB-katernen nu op cd-rom

Het gaat om de serie van vijftien katernen die de afgelopen twee jaar zijn gepubliceerd door de helpdesk van VOS/ABB. Deze katernen behandelen praktische werkgeverszaken.
De leden hebben steeds de boekjes toegestuurd gekregen, inclusief een verzamelmap. Met de nieuwe cd-rom wil VOS/ABB het gebruiksgemak verder verbeteren. In de digitale versie is het makkelijk zoeken. U klikt in een keuzemenu het katern van uw keuze aan; vervolgens kunt u snel doorklikken naar de verschillende hoofdstukken.

Op de cd-rom vindt u de volgende katernen:

1. Arbobeleid en veiligheid

2. Wegwijzer Wet bescherming persoonsgegevens

3. Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO)

4. Auteursrechtelijke bijdragen

5. Levensloop (incl. de nieuwe regeling ouderschapsverlofkorting)

6. Functiewaardering en FUWA PO

7. Toelating en verwijdering leerlingen vo

8. Toelating en verwijdering leerlingen po

9. Vervangingsfonds, Participatiefonds en Risicofonds

10. algemene wet bestuursrecht

11. Wegwijzer aanbesteden

12. Normjaartaak en taakbeleid in het primair onderwijs

13. Btw-richtlijnen in het onderwijs

14. Aanstellings- en ontslagbeleid

15. School en aansprakelijkheid

De katernen staan ook allemaal op deze website en zijn bij te bestellen.