Onderzoek naar rol ouders bij openhouden dorpsschool

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat onderzoeken of ouders de mogelijkheid kunnen krijgen de laatste school in een dorp over te nemen. Dekker gaat hiermee in op een verzoek van Jan Schuurman Hess uit het Zeeuwse dorpje Kats en een motie van Tweede Kamerlid Loes Ypma.

De PvdA’er Schuurman Hess strijdt voor het behoud van kleine dorpsscholen in gebieden die te kampen hebben met demografische krimp. Hij is initiatiefnemer van de Kleine Scholen Coöperatie. De gedachte hierachter is dat de lokale dorpsgemeenschap het bestuur van een met sluiting bedreigde dorpsschool kan overnemen. Deelnemende scholen zouden moeten samenwerken in coöperaties van maximaal zeven krimpscholen.

Dekker liet in februari de Tweede Kamer weten dat hij dit initiatief zinloos acht, omdat het volgens hem ‘juridisch niet mogelijk en inhoudelijk niet wenselijk’ is. In november vorig jaar al gaf de staatssecretaris in een gesprek met Schuurman Hess aan niets in diens voorstel te zien, omdat de financiële onderbouwing ervan erg mager zou zijn.

Experiment
Na de afwijzing door Dekker, kwam PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma in februari met een motie om haar partijgenoot Schuurman Hess te steunen. In haar motie, die door de Tweede Kamer werd aangenomen, staat dat binnen het experimenteerartikel in de Wet op het primair onderwijs (WPO) ouders in het kader van de medezeggenschap initiatiefrecht moeten krijgen om de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie.

Ook werd in de motie opgeroepen om advies te vragen aan het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische gang van zaken bij het benutten van een coöperatie als bevoegd gezag. Dekker heeft in een brief aan Schuurman Hess laten weten dat hij deze motie uitvoert.

Geen vergoeding
De staatssecretaris gaat niet in op het verzoek van de Zeeuw om een vergoeding voor activiteiten die voor het initiatief zijn uitgevoerd. Dekker schrijft dat hij vernieuwende initiatieven toejuicht, maar dat de overheid niet zomaar middelen beschikbaar kan stellen voor de kosten die daarvoor zijn gemaakt.

‘Dat zou alleen kunnen als daarover van te voren afspraken zijn gemaakt en als dergelijke activiteiten deel uitmaken van een duidelijk afgebakend project of experiment, of van een pilot. Dergelijk afspraken zijn niet gemaakt’, aldus Dekker.

Zeeuws reddingsplan kleine scholen afgeserveerd

Juridisch niet mogelijk en inhoudelijk niet wenselijk. Daarmee heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW woensdag in de Tweede Kamer het plan van de Zeeuw Jan Schuurman Hess afgeserveerd om te komen tot een coöperatie voor het behoud van kleine basisscholen in krimpgebieden.

Schuurman Hess diende op 28 januari in de Tweede Kamer een petitie aan om kleine basisscholen te redden door ze te laten samenwerken in bovenregionale coöperaties. Zijn plan krijgt steun van onder anderen VVD-coryfee Hans Wiegel en PvdA-kopstuk Felix Rottenberg, maar staatssecretaris Dekker ziet er helemaal niets in.

In de petitie staat onder andere dat ouders, andere dorpsbewoners en docenten verantwoordelijk moeten worden voor kleine scholen. Deze dorpsscholen zouden kunnen dienen om leerlingen uit de stad op te vangen als het voor hen goed kan zijn om in een rustige omgeving onderwijs te volgen. Dit sluit aan op het eerdere maar nog niet uitgevoerde plan van Schuurman Hess om leerlingen uit Amsterdam naar Kats te halen. Hij wil dat zijn plan snel onder de Experimentenwet onderwijs komt te vallen.

Hij lanceerde zijn plan om kleine scholen in bovenregionale coöperaties met elkaar te laten samenwerken vorig jaar. In november gaf staatssecretaris Dekker in een gesprek met hem aan er niets in te zien, omdat de financiële onderbouwing erg mager zou zijn. Dekker liet woensdag in het onderwijsdebat in de Tweede Kamer nogmaals weten dat hij het plan totaal zinloos acht, want ‘juridisch niet mogelijk en inhoudelijk niet wenselijk’.

Het initiatief van de Zeeuw stuitte ook op kritiek van de samenwerkende schoolbesturen in Zuid-Limburg. Lees meer…

Wiegel en Rottenberg willen kleine scholen redden

Het plan om kleine basisscholen te redden door ze te laten samenwerken in bovenregionale coöperaties, krijgt steun van onder anderen VVD-coryfee Hans Wiegel en PvdA-kopstuk Felix Rottenberg. Initiatiefnemer Jan Schuurman Hess heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer een petitie aangeboden.

Volgens PvdA’er Schuurman Hess uit het Zeeuwse dorpje Kats is steun van grote namen belangrijk, omdat die kunnen helpen bij het overtuigen van Tweede Kamerleden en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Schuurman Hess wil met zijn petitie de Tweede Kamer en de staatssecretaris duidelijk maken dat kleine basisscholen in plattelandsdorpen kunnen worden gered.

In de petitie staat onder andere dat ouders, andere dorpsbewoners en docenten verantwoordelijk moeten worden voor kleine scholen. Deze dorpsscholen zouden kunnen dienen om leerlingen uit de stad op te vangen als het voor hen goed kan zijn om in een rustige omgeving onderwijs te volgen. Dit sluit aan op het eerdere maar nog niet uitgevoerde plan van Schuurman Hess om leerlingen uit Amsterdam naar Kats te halen. Hij wil dat zijn plan snel onder de Experimentenwet onderwijs komt te vallen.

Hij lanceerde zijn plan om kleine scholen in bovenregionale coöperaties met elkaar te laten samenwerken vorig jaar. In november gaf staatssecretaris Dekker in een gesprek met hem aan er niets in te zien, omdat de financiële onderbouwing erg mager zou zijn.

Het initiatief van de Zeeuw stuitte ook op kritiek van de samenwerkende schoolbesturen in Zuid-Limburg. Lees meer…

Coöperatie kleine scholen op komst

Er komt een coöperatie van kleine scholen. Dat is zaterdag besloten op de nationale conferentie van kleine scholen in de Weebosch, een klein dorpje in de gemeente Bergeijk.

Vier dorpen/scholen nemen het initiatief voor de oprichting van deze nieuwe coöperatie: Mids de Marren in Gaastmeer, OBS De Bongerd in Hoog en Laag Keppel, de Gerardusschool in de Weebosch en de bewoners van het Zeeuwse dorp Kats. De komende weken wordt de oprichting van de coöperatie officieel geformaliseerd. Vertegenwoordigers uit de verschillende dorpen vormen het tijdelijk bestuur. Jan Schuurman Hess uit Kats is gevraagd op te treden als tijdelijk voorzitter.

Groen licht
Vóór eind januari 2014  stellen de initiatiefnemers een onderwijskundig plan, een financieel plan, een organisatie- en personeelsplan en de statuten van de coöperatie op.  Kort daarna bieden zij deze stukken aan aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs in Den Haag. De initiatiefnemers zullen de leden van de Tweede Kamer en het kabinet  vragen om op experimentbasis groen licht te geven voor hun plannen voor kleine scholen.

Het doel van de coöperatie is om de kwaliteit van onderwijs in een kleine school te borgen en te ontwikkelen, het beheer en bestuur van een kleine school school via een coöperatie in handen te geven van ouders, docenten, schoolleiders en de dorpsgemeenschap en om zo de laatste school in het dorp te behouden.

Het onderwijs in de drie nog functionerende, aangesloten kleine scholen wordt gecontinueerd. In Kats wordt de het komend schooljaar gebruikt om een nieuwe start voor te bereiden. Om de coöperatie te kunnen ontwikkelen tot zeven scholen wordt een lijst opgesteld van dorpen/scholen die hebben bekend gemaakt zich te willen aansluiten.

Geen heil
In Zuid-Limburg hebben de gezamenlijke besturen voor primair onderwijs inmiddels al uitgesproken dat ze geen heil zien in deze oplossingsrichting. Dat hebben de Limburgse schoolbesturen geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.