Nederlandse onderwijs zakt internationaal weg

De doelstelling van Nederland om met het onderwijs tot de top van de wereld te behoren, leidt vooralsnog niet tot betere prestaties van de leerlingen. Dat staat in de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (KIA), die maandag door KIA-voorziter Wiebe Draijer is aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De prestaties van de basisschoolleerlingen stijgen noch dalen als wordt gekeken naar rekenen en taal, zo staat in de KIA. Nederland scoort goed bij de zwakke leerlingen (vierde plaats), maar slecht bij de best presterende leerlingen (27e plaats). Met het natuuronderwijs staat Nederland internationaal gezien op de veertiende plaats.

Het Nederlandse voortgezet onderwijs doet het internationaal gezien goed met wiskunde. De doelstelling om in OESO-verband tot de top 5 te behoren, is tot nu toe alleen met wiskunde gelukt. Voor natuurwetenschappen geldt dat Nederland op de achtste plaats staat. Met leesvaardigheid is Nederland gezakt naar plaats 10.

Dat Nederland niet omhoog gaat in de ranglijstjes, komt doordat in het buitenland hard aan de weg wordt getimmerd om het onderwijs op een hoger peil te tillen. In de KIA staat dat Nederland daarom harder moet aanpakken om de concurrentie bij te houden. De KIA noemt dat voor de toekomst van ons land een ‘cruciale ambitie’.